10 Ympäristöongelmat ja -ratkaisut (2023)

Jos etsit vastauksia 10 suurimpaan ympäristöongelmaan ja ratkaisuun, saatat olla huolissasi planeetan nykytilasta. Jos olet huolissasi, haluan sinun tietävän, että vaikka maailma kohtaa suuria ympäristöongelmia, ratkaisuja on olemassa. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, eikä ole olemassa taikaluoteja, mutta ne ovat olemassa.

Ympäristöasioista on myös paljon ääniä ja mielipiteitä. Joten tarjoan perustietojen lisäksi ympäristöongelmista ja ratkaisuista myös erilaisia ​​näkökulmia ja lisälukemista, jotta voit muodostaa oman mielipiteesi. Koska mahdollisia ympäristöratkaisuja on monia, eikä edes "asiantuntijoilla" ole kaikkia vastauksia. Joten kehotan sinua pitämään mielesi avoimena jokaiselle vaihtoehdolle. Etsitään edistystä, ei täydellisyyttä.

Kirjoitan alla lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, mutta halusin mainita nämä tavoitteet etukäteen. Jos luet tätä artikkelia, koska olet huolissasi ympäristöstä (tai ehkä olet stressaantunut tai huolissasi ilmastonmuutoksesta), opi ensin globaaleista tavoitteista. Globaalit tavoitteet tarjoavat vankan kehyksen ympäristöongelmien ratkaisemiselle. Nyt 10 suurinta ympäristöongelmaa, joita kohtaamme tänään.

10 ympäristöongelmaa

Nämä ovat 10 suurinta ympäristöongelmaa ilman erityistä järjestystä. Ilmastonmuutos on tällä hetkellä kuuma aihe, joten sisällytän sen ensin. Se on myös listan ensimmäinen yksinkertaisesti siksi, että niin monet ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat liittyvät myös muihin ympäristöongelmiin. Ympäristöongelmat, kuten öljyvuoto, metsien hävittäminen ja köyhyys, on ratkaistava sinänsä. Mutta näiden ongelmien ratkaiseminen epäsuorasti auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ongelman.

On myös ympäristöongelmia, kuten fluoratut kaasut, joilla on suuri vaikutus ilmastoon, mutta ei suoraan terveyteemme tai vaurauteen. Nämä ongelmat ovat erityisen hankalia, koska ne ovat kalliita ratkaista ja ne saavat vain vähän huomiota tiedotusvälineissä. Siksi kansainväliset lait ja yhteistyö ovat erityisen tärkeitä vaikeimpien ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on pitkäaikainen muutos keskimääräisissä sääkuvioissa, jotka ovat tulleet määrittelemään maapallon paikallisen, alueellisen ja globaalin ilmaston.

– NASA

Ilmastonmuutos tapahtuu, kun kasvihuonekaasuja vapautuu ja jää ilmakehään, mikä aiheuttaa kasvihuoneilmiön. Kasvihuoneilmiö luo maan ilmakehän ympärille kerroksen, joka vangitsee auringosta tulevaa lämpöä ja tekee ilmakehästämme lämpimämmän, kasvihuoneen kaltaisen.

10 Ympäristöongelmat ja -ratkaisut (1)

Seuraavat kasvihuonekaasut edistävät ilmastonmuutosta.

 • Hiilidioksidi (CO2)– Hiilidioksidi pääsee ilmakehään, kun poltetaan fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, ​​öljyä ja maakaasua. Hiilidioksidia vapautuu myös, kun puita ja muita kasveja poltetaan tai kaadetaan sekä sementin valmistuksessa. Hiilidioksidin osuus Yhdysvaltojen ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2018 oli 81 prosenttia.Ympäristönsuojeluvirasto.
 • Metaani (CH4)– Metaania vapautuu fossiilisista polttoaineista (erityisesti maakaasusta), maataloudesta (lehmän pieruista ja lannasta) ja kaatopaikoista. Metaani muodosti 10 prosenttia kasvihuonekaasuista Yhdysvalloissa vuonna 2018.
 • Dityppioksidi (N2O)– Dityppioksidipäästöjä syntyy maataloudesta, fossiilisista polttoaineista, teollisuudesta ja jätevesien käsittelystä. Dityppioksidin osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli 7 % vuonna 2018.
 • Fluoratut kaasut– Fluorattuja kaasuja ovat fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt, rikkiheksafluoridi ja typpitrifluoridi. Ne ovat keinotekoisia kaasuja, joita käytetään yleisesti ilmastointilaitteiden ja jääkaappien jäähdyttämiseen käytetyissä kylmäaineissa. Näillä kaasuilla on korkea ilmaston lämpenemispotentiaali, ja ne muodostavat 3 % Yhdysvaltojen päästöistä kasvihuonekaasuista EPA:n mukaan.

Resurssi:Drilled Podcast: Ilmaston kieltämisen alkuperä

Köyhyys

Köyhyys liittyy epäsuorasti ympäristöongelmiin. Kun ratkaiset köyhyyteen liittyviä kysymyksiä, ratkaiset myös ympäristöongelmia, kuten metsien häviämisen[cm_simple_footnote id=1], väestönkasvun, sukupuolten välisen eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen.

Maailma on edistynyt tasaisesti kohti äärimmäisen köyhyyden lopettamista jo vuosia YK:n mukaan. COVID-19-kriisi on kääntänyt osan edistymisestä. Mutta ennen virusta monien ihmisten elämä ympäri maailmaa oli parempaa kuin koskaan ennen historiassa. Nyt meidän täytyy käsitellä kriisiä ja palata edistymään.

Aiheeseen liittyvä:Väestönkasvu selittyy IKEA-laatikoilla

Sukupuoliepätasa-arvo

Vaikka sukupuolten välinen eriarvoisuus ei myöskään ole suora ympäristöongelma, syntyvyyden, terveydenhuoltopalvelujen ja koulutuksen riittämättömyyden kaltaisten ongelmien ratkaiseminen vaikuttaa myönteisesti talouteen ja ympäristöön.

Koulutus luo perustan tyttöjen ja naisten, heidän perheidensä ja yhteisöjensä elinvoimaiselle elämälle. Se on myös yksi tehokkaimmista käytettävissä olevista keinoista päästöjen välttämiseksi väestönkasvua hillitsemällä. Naisilla, joilla on enemmän koulutusvuosia, on vähemmän ja terveempiä lapsia, ja he huolehtivat aktiivisesti lisääntymisterveydestään. Sukupuolten eriarvoisuus liittyy epäsuorasti ympäristöongelmiin.

– Drawdown.org

Aiheeseen liittyvä:Melinda Gates: Miksi tasa-arvo ei voi odottaa

Kylmäaineissa käytettävät fluoratut kaasut

Fluorattuja kaasuja, kuten jääkaapeissa ja ilmastointilaitteissa käytettyjä fluorihiilivetyjä (HFC), pidetään Drawdown.orgin mukaan merkittävinä ilmastonmuutoksen tekijöinä. Yleisimmin käytetyillä kylmäaineilla on korkea ilmaston lämpenemispotentiaali. Montrealin pöytäkirjaan tehty Kigalin muutos tarjoaa aikajanan korkean ilmaston lämpenemispotentiaalin omaavien kylmäaineiden asteittaiselle poistamiselle, mutta yritysten ja hallitusten on tärkeää pitää kiinni sitoumuksistaan.

Minimoidaksesi henkilökohtaiset vaikutukset kierrätät jääkaapit ja ilmastointilaitteet oikein. Jos et ole varma, kuinka laite kierrätetään, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyhtiöön.

Fluoratuilla kaasuilla on voimakas kasvihuoneilmiö, ja niitä käytetään laajalti kylmäaineina. Vuotojen hallinta ja näiden kemikaalien hävittäminen voi välttää päästöjä rakennuksissa ja kaatopaikoilla."

– Nosto

Öljyvuodot

Vuonna 2010 Deepwater Horizon -öljynporauslautta upposi Meksikonlahdella, mikä teki siitä yhden historian ympäristölle haitallisimmista öljyvahingoista. Vuoto kattoi yli 43 300 neliökilometriä. Se tappoi ja vahingoitti delfiinejä, merikilpikonnia, kaloja ja erilaisia ​​organismeja (lähde).

Öljyyn liittyvillä ympäristöongelmilla on monia kerroksia. Öljyvuoto ei ainoastaan ​​tapa villieläimiä ja kalastusteollisuutta, vaan öljy on myös fossiilinen polttoaine, joka edistää ilmastonmuutosta. Vaikka öljy on nykyään välttämätön energialähde kaikissa kehittyneissä ja kehitysmaissa, siihen liittyy vakavia ympäristöongelmia.

Luonnonvarat hukkaan

Vuonna 2017 267,8 miljoonaa tonnia kiinteää yhdyskuntajätettä meni kaatopaikoille sen sijaan, että se olisi kierrätetty, kierrätetty, kompostoitava tai käytetty johonkin muuhun.EPA. Se on paljon hukattuja luonnonvaroja, jotka tulivat alun perin luonnosta, muodossa tai toisessa. Jonkin sisälläkiertotalous, näitä luonnonvaroja ei tuhlata. Sen sijaan ne voitaisiin kierrättää, kierrättää tai käyttää muiden materiaalien regenerointiin.

10 Ympäristöongelmat ja -ratkaisut (2)

Muovinen saastuminen

Olet luultavasti nähnyt kuvia meren elämästä hukkumassa muovisaasteeseen. Ehkä olet tietoinen Great Pacific Garbage Patchista, joka on noin kaksi kertaa Texasin kokoinen. Eniten muovijätettä tuottavat eniten tuloja saavat ihmiset ja maat. Tämä johtuu siitä, että meillä on varaa ostaa enemmän muoviin käärittyä tavaraa.

Muovisaaste on suuri ympäristöongelma. Muovi tulee fossiilisista polttoaineista, joista meidän on luoputtava, joten muovin vähentäminen on tärkeää. Mutta viime kädessä muovin saastumisen ongelman ratkaiseminen voi päätyä jätehuoltotekniikan parantamiseen ja muovien kiertotalouden luomiseen.

Aiheeseen liittyvä:Maailman muovisaastekriisi selitti

10 Ympäristöongelmat ja -ratkaisut (3)

Ruokajäte

Ruokahävikki[cm_simple_footnote id=2] on suuri ympäristöongelma. Jopa 40 % ruoasta menee hukkaan maatilalta ruokapöytään kaatopaikalleKansallinen resurssien puolustusneuvosto. Mediassa kerrotaan paljon siitä, miten ruokavalio liittyy ympäristöön. Suurin osa tästä kattavuudesta liittyy kuitenkin siihen, miten ihmisten tulisi syödä, ei siihen, miten maatalouden ja jätehuoltopalvelujen pitäisi kehittyä.

Sen sijaan, että keskittyisivät siihen, kuinka yksilöiden pitäisi muuttaa ruokailutottumuksiaan (mikä on niin helvetin vaikeaa), vastaukset voivat vain löytyä teknologian parantamisesta ja holdingyhtiöiden saamisesta korkeampiin ympäristöstandardeihin. Tämä johtaa minut metsien hävittämiseen, joka liittyy läheisesti maatalouteen.

Metsien hävittäminen

Metsien häviäminen liittyy moniin ympäristöongelmiin, ja suurin ongelma on maatalousYhdysvaltain elintarvike- ja maatalousjärjestö.

Maatalousyritysten tulisi täyttää sitoumuksensa metsäkadosta vapaille hyödykeketjuille, ja yritysten, jotka eivät ole tehneet nollaa metsänhakkuuta koskevia sitoumuksia, tulisi tehdä niin. Hyödykesijoittajien tulisi omaksua liiketoimintamalleja, jotka ovat ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisia. Nämä toimet edellyttävät monissa tapauksissa nykyisten politiikkojen ja taloudellisten kannustimien tarkistamista.

– Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö

Aiheeseen liittyvä:Voiko miljardien puiden istuttaminen pelastaa planeetan?

Valtameren happamoituminen

Valtamerten happamoituminen on yksi suurimmista ilmastonmuutokseen liittyvistä ongelmista. Se ei saa niin paljon huomiota kuin muut ympäristöongelmat, mutta sillä voi olla suuri vaikutus valtamerten ekosysteemeihin.

Meri imee noin 30 % hiilidioksidista (CO2), joka vapautuu ilmakehään. Ilmakehän CO-tasoina2Ihmisen toiminnan, kuten fossiilisten polttoaineiden polttamisen (esim. autojen päästöt) ja muuttuvan maankäytön (esim. metsien häviämisen) lisääntyessä myös valtameren absorboima hiilidioksidin määrä kasvaa. Kun CO2Merivesi imeytyy, tapahtuu sarja kemiallisia reaktioita, jotka johtavat vetyionien pitoisuuden lisääntymiseen. Tällä prosessilla on kauaskantoisia vaikutuksia valtamereen ja siellä eläviin olentoihin.

– National Oceanic and Atmospheric Administration
10 Ympäristöongelmat ja -ratkaisut (4)

10 ympäristöratkaisua

Nyt kun ymmärrät ympäristöongelmat, joita kohtaamme tänään, on aika ymmärtää mahdolliset ympäristöratkaisut. Sanon mahdollisia ratkaisuja, koska syy ja seuraus ympäristöongelmasta ympäristöratkaisuun ovat monimutkaisia. Tälle on sana, sitä kutsutaan dynaamiseksi monimutkaiseksi.

Alla olevilla ympäristöratkaisuilla on potentiaalia ratkaista erilaisia ​​ongelmia monimutkaisen, dynaamisen ja toisiinsa yhdistetyn järjestelmän sisällä. Mutta ympäristöongelmiin ei ole taikaluotia. Joten rohkaisen kaikkia ympäristöratkaisuista kiinnostuneita ajattelemaan iso kuva. Jokainen ratkaisu on yksinkertaisesti yksi pala jättiläispalapeliä. Etsi jälleen edistystä täydellisyyden sijaan.

Aiheeseen liittyvä:Ilmastoratkaisut 101, Project Drawdown

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

TheYK:n kestävän kehityksen tavoitteettarjoavat parhaan mahdollisen kehyksen useimpien edellä lueteltujen ongelmien ratkaisemiseksi. Nämä ovat 17 tavoitetta, jotka lähes kaikki maat ovat hyväksyneet.

 • Ei köyhyyttä
 • Nälkä nolla
 • Hyvää vointia ja terveyttä
 • Laadukas koulutus
 • Sukupuolten tasa-arvo
 • Puhdas vesi ja sanitaatio
 • Edullista ja puhdasta energiaa
 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
 • Vähentynyt eriarvoisuus
 • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Vastuullinen kulutus ja tuotanto
 • Ilmastotoiminta
 • Elämää veden alla
 • Elämää maalla
 • Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot
 • Kumppanuudet ja tavoitteet

Vihreä innovaatio

Vihreä innovaatio voi olla tärkein ympäristöratkaisu. Ihmiset ympäri maailmaa työskentelevät uusien teknologioiden ja ratkaisujen parissa, jotka voivat mullistaa tapamme tarkastella energiaa ja jätettä. Emme ole vielä raaputtaneet pintaa siitä, kuinka ihmiskunta ratkaisee nämä ongelmat. Mutta aikaa ei ole hukattavaksi, ja tarvitsemme hallituksia ja yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen.

Yksi askel on luoda pohja innovaatioille lisäämällä rajusti valtion rahoitusta puhtaiden energiaratkaisujen tutkimukseen. Tällä hetkellä maailma käyttää vain muutaman miljardin dollarin vuodessa nollahiilisen energian varhaisen vaiheen ideoiden tutkimiseen. Sen pitäisi investoida kaksi tai kolme kertaa enemmän."

- Bill Gates

Lukea:Tarvitsemme puhtaan energian innovaatioita ja paljon sitä

Edullista ja puhdasta energiaa

Puhtaan ja uusiutuvan energian muotoja on useita. Aurinko-, tuuli- ja vesienergiaa pidetään uusiutuvina energialähteinä. Ydinenergia, uusiutumaton energialähde, joka vaikuttaa vain vähän ilmastonmuutokseen, on esimerkki puhtaasta energiasta.

10 Ympäristöongelmat ja -ratkaisut (5)

Sähköistä kaikki

Se, miten energiasta tehdään puhdasta ja edullista kaikille, ei ole helppo toteuttaa. Kuitenkin ilmaus "sähköistää kaikki" on käsite, joka on melko helppo ymmärtää. Tässä on kappale, joka auttoi minua ymmärtämään, kuinka voimme todella saada puhdasta ja edullista energiaa kaikille planeetalla asuville.

”Tiedämme, tai ainakin meillä on melko hyvä idea, kuinka saada sähkö hiilidioksidipäästöttömäksi. Vaihtoehtoja on: tuuli-, aurinko-, ydin-, vesi-, geoterminen ja hiili tai maakaasu hiilidioksidin talteenotolla ja sitomisella (CCS). On paljon erimielisyyksiä siitä, millaista yhdistelmää näitä lähteitä tarvitaan, jotta pääsemme hiilidioksidittomaan verkkoon, ja millainen yhdistelmä keskitettyjä ja hajautettuja resursseja ja mikä on tarjontapuolen ja kysyntäpuolen ratkaisujen yhdistelmä – mutta vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että täysin puhdasta sähköä on olemassa."

Avain ilmastonmuutoksen torjuntaan: sähköistä kaikkiDavid Roberts Voxille

Aiheeseen liittyvä:The Rewiring America Handbook: Opas ilmastotaistelun voittamiseen.

Hiilidioksidiverot

Olet ehkä lukenut ekonomistien, kuten entisten Federal Reserve -johtajien Ben Bernanken, Alan Greenspanin, Janet Yellenin ja Paul Volckerin, lausuntoja hiiliveron tukemisesta. Tämä johtuu siitä, että saasteita ja päästöjä pidetään negatiivisina ulkoisvaikutuksina.

Korjaamalla hyvin tunnetun markkinahäiriön hiilidioksidivero lähettää voimakkaan hintasignaalin, joka valjastaa markkinoiden näkymätöntä kättä ohjaamaan talouden toimijoita kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

– Taloustieteilijöiden lausunto Wall Street Journalissa

Aiheeseen liittyvä:Miksi hiilen hinta asetetaan? Kansalaisten ilmastoaulan toimesta

Luonnonvarojen suojelu

Jo olemassa olevien luonnonvarojen säästäminen on yksi tärkeä ympäristöratkaisu. Alla olevat strategiat auttavat yksilöitä ja yrityksiä säästämään resursseja:

 • Nolla jätettä– Zero Waste on tapa, jolla ihmiset voivat vähentää omia ympäristövaikutuksiaan vähentämällä kaatopaikkojen määrää käyttämällä uudelleenkäytettäviä säiliöitä ja vähemmän muovia.
 • Kiertotalous– "Kiertotalous perustuu jätteiden ja saasteiden suunnitteluun, tuotteiden ja materiaalien käytön pitämiseen sekä luonnonjärjestelmien elvyttämiseen", Ellen MacArthur Foundationin mukaan.
 • Kestävä asuminen– Kestävä elämäntapa on yleinen termi, jolla kuvataan elämäntapavalintoja, jotka aiheuttavat vähemmän ympäristöongelmia.
 • Kierrätys
 • Kierrätys– Arvokkaamman tuotteen luominen tuotteesta tai materiaalista, joka muuten heitettäisiin pois. Valmistajat vaatteet ja asusteetZeroWasteDaniel.comon erinomainen esimerkki kierrätyksestä.
 • Dematerialisaatio– Suunnittelemme tuotteita käyttämään vähemmän materiaaleja ja luomaan samalla asiakkaalle saman arvon. Tämä vähentää merenkulkua, luonnonvaroja, jätettä ja saastumista. Hyvä esimerkki dematerialisaatiosta on TruEarth'sekonauhatpyykinpesuaine.

Hiilen talteenotto ja sitominen

Hiilen talteenotto ja sitominen (CCS) poistaa hiilidioksidia
ilmakehästä ja varastoi sen maaperään, puihin, kasveihin tai maan alle. CCS:tä pidetään yhtenä keinona hillitä ilmastonmuutosta.

Yksinkertaisin tapa ottaa hiiltä talteen on fotosynteesi. Puut ja kasvit ottavat ilmakehän hiilidioksidia ja varastoivat sen fotosynteesin avulla terveeseen maaperään ja kasveihin. Mutta on myös enemmän korkean teknologian tapoja ottaa ja sitoa hiiltä. Yksi tapa on geotekniikan kautta.

Geoengineering on tietoinen laajamittainen interventio maapallon luonnollisiin järjestelmiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Oxfordin geotekniikan ohjelma

On myös yrityksiä, jotka sitovat hiiltä puolestasi.

Kestävää liiketoimintaa ja sijoittamista

Jotkut yritykset, kuten Patagonia, Interface ja IKEA, ovat rakentaneet kestävyyden ja kestävyyden yritystensä ytimeen. Toiset ovat taistelleet kestävyyttä vastaan ​​julistamalla lakia, käyttämällä porsaanreikiä ja valehtelemalla yritystensä aiheuttamista vahingoista. Jos haluamme ympäristöratkaisuja, meidän on tuettava yrityksiäkestäviä liiketoimintamallejajotka tukevat kehitystä. Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää siitä, mitä yritykset ja kuluttajat voivat tehdä, tässä on muutamia aloituspaikkoja:

Parannettu elintarviketuotanto

Elintarvikkeiden tuotantoon liittyvät ympäristöongelmat saavat paljon huomiota mediassa. Jotkut ympäristönsuojelijat ja toimittajat kannattavat kasvipohjaista ruokavaliota ja veganismia ratkaisuna ruokaan liittyviin ongelmiin. Ruokailutottumustemme muuttamisella voi olla pieni vaikutus ympäristöön, mutta jalan alla on paljon suurempi liike, jota johtavat maanviljelijät ja yrittäjät. Alla on lyhyt luettelo mahdollisista ympäristöratkaisuista elintarviketuotantoon ja vesipulaan liittyviin ongelmiin:

 • Uusiutuva maatalous
 • Laboratoriossa kasvatettu liha
 • Kasvipohjainen liha
 • Pystysuorat maatilat
 • Tarkkuusmaatalous
 • Anaerobinen ruoansulatus
 • Veden suolanpoisto

Kestäviä koteja

Kotimme käyttävät paljon energiaa astianpesukoneidemme, pesukoneidemme ja kuivausrumpujen sekä LVI-järjestelmien pyörittämiseen. Älä myöskään unohda kaikkea energiaa, jonka käytämme tietokoneiden lataamiseen ja television katseluun. Se lisää. Mutta sen sijaan, että sammuttaisimme laitteidemme, on mahdollista rakentaa tehokkaampia koteja, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja käyttävät puhtaampia energialähteitä. Vaikka meillä on pitkä matka kohti useimpien kodien kestävyyttä, tässä on muutamia koteihin liittyviä ympäristöratkaisuja.

 • Net Zero -koteja
 • Kodin sähköistys
 • Elävät rakennukset
 • LEED-sertifioidut rakennukset
 • Energy star -laitteet

Lukea:Lopullinen opas aurinkokoteihin

10 Ympäristöongelmat ja -ratkaisut (6)

Ympäristökehykset ja sertifioinnit

Kuten aiemmin mainittiin, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat puitteet useimpien ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää ympäristöliikkeestä, tässä on muutamia aloituspaikkoja.

 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
 • Future Fit Business Ilmaiset työkalut auttavat yrityksiä ja sijoittajia tekemään parempia päätöksiä.
 • Luonnollinen askel (TNS)

Jos olet kiinnostunut ostamaan parempia tuotteita, harkitse näillä sertifikaateilla varustettujen tuotteiden etsimistä.

 • B Corporation
 • Cradle to Cradle -sertifioitu
 • Suunnittelu ympäristöön
 • EWG varmennettu

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 12/22/2023

Views: 5385

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.