100 parasta ympäristötutkimuksen aihetta (2023)

Ympäristötutkimuksen aiheet voivat koskea maapallon fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten alkuaineiden eri puolia. Maailma on kokenut monien ympäristöongelmien nousun. Niihin kuuluvat ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ja ilmansaasteet. Tämä laaja aihevalikoima, jota oppijat voivat tutkia ja joista kirjoittaa, tekee ympäristötutkimuksen aiheiden valinnasta vaikeaa joillekin oppijoille. Jos sinulla on vaikeuksia valita ympäristöprojektisi aihetta, tässä on joitain parhaita ideoita harkittavaksi.

Mielenkiintoisia ympäristötutkimuksen aiheita

Tutkimuspaperin kirjoittaminen on aikaa vievä prosessi. Se edellyttää tietyn kysymyksen yksityiskohtaista käsittelyä. Mielenkiintoisten ympäristötutkimusaiheiden valitseminen antaa oppijoille mahdollisuuden nauttia projektiensa työstä. Sen avulla he voivat myös laatia hyvin perusteltuja papereita, jotka sisältävät kaiken oleellisen ja merkityksellisen tiedon. Tässä on joitain mielenkiintoisimmista ympäristöpaperin aiheista, joita kannattaa harkita.

 1. Mitkä ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten terveyteen?
 2. Ovatko vesivarojen lähellä sijaitsevat teollisuuslaitokset suurin ihmisten sairauksien aiheuttaja?
 3. Miksi maailman pitäisi siirtyä fossiilisista polttoaineista vetyyn?
 4. Miten koralliriuttojen tuhoutuminen voidaan pysäyttää?
 5. Miten torjunta-aineet ja jätteet vaikuttavat maaperän saastumiseen
 6. Onko valtamerten happamoituminen vakava ympäristöongelma?
 7. Miten ikiroudan sulaminen vaikuttaa ilmastonmuutokseen
 8. Todellisuus ja myytit, jotka ympäröivät ilmaston lämpenemistä
 9. Kuinka kasvava CO2pitoisuudet vaikuttavat ilmakehään
 10. Kuinka suuri on ihmisen rooli ilmaston lämpenemisessä?
 11. Kuinka tärkeää paleoekologia on ympäristötutkimuksessa?
 12. Kuinka tärkeitä pienet vesilähteet ovat ympäristössä?
 13. Selitä teollistumisen ja happosateiden suhde
 14. Kuinka vaihtaa puhtaampiin polttoaineisiin ja ajoneuvoihin
 15. Mitä vaikutuksia koralliriuttojen tuholla on?
 16. Onko uusi ekosysteemi mahdollista tulevaisuudessa?
 17. Miten ihmisen toiminta vaikuttaa happamaan sateeseen?
 18. Miten metsien hävittäminen edistää ilmaston lämpenemistä?
 19. Auttavatko hybridiajoneuvot ilmansaasteiden hallinnassa?
 20. Voiko ihminen hallita ilmaston lämpenemistä?

Nämä meidän ehdottamamme ideat voivat olla myös loistavia ympäristöpuheen aiheita. Siitä huolimatta opiskelijoiden tulee olla valmiita tekemään syvällistä tutkimusta löytääkseen asiallisia ja olennaisia ​​tietoja kirjoituksiaan tai esseitä varten.

Elinympäristö Tutkimusaiheet

Asuinympäristö on rakennetun ja luonnonympäristön kokonaisuus, jossa asuu erilaista sosiaalista, taloudellista, kulttuurista, poliittista ja uskonnollista toimintaa harjoittavia asukkaita. Tässä on joitain parhaista elinympäristön aiheista, joita oppijat voivat harkita.

 1. Miten ja miksi happosateet muodostuvat
 2. Kuinka sammakkoeläimet suhtautuvat ympäristöönsä
 3. Miten ympäristö vaikuttaa astmakohtauksiin
 4. Kuinka bakteerit pääsevät ihmisten syömään ruokaan
 5. Kuinka geneettiset sairaudet vaikuttavat ihmisiin
 6. Vertaileva tutkimus eri alueilla esiintyvästä pölystä
 7. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön
 8. Onko kompostointi hyvä vai huono asia?
 9. Vertaileva tutkimus eri kasvien juurista
 10. Vertaileva tutkimus eri kasvien fotosynteesistä
 11. Mikä on äyriäisten tarkoitus?
 12. Miten maapalloa verrataan elävään organismiin?
 13. Miten invasiiviset lajit vaikuttavat ympäristöön?
 14. Selitä, miten jäteveden käsittely toimii
 15. Onko maaperän koostumus samanlainen kaikkialla?
 16. Miten valonlähteet vaikuttavat akvaarioihin?
 17. Miten virukset toimivat?
 18. Keskustele alueesi puiden monimuotoisuudesta
 19. Keskustele rikkakasvien monimuotoisuudesta yhteisössäsi
 20. Miten mehiläisten sukupuutto voi muuttaa maailmaa?

Opiskelijoiden tulee valita ympäristöesseiden aiheet tästä luokasta huolellisesti varmistaakseen, että he nauttivat projektiensa työstä. Lehdissä, kirjoissa ja ammattisivustoilla on tietoa, jota voidaan käyttää yksityiskohtaisten artikkeleiden ja esseiden kirjoittamiseen näistä aiheista.

Upeita ympäristötieteen aiheita

Opiskelijat voivat myös tutkia monenlaisia ​​ympäristötieteen tutkimusaiheita kirjoittaessaan artikkeleita ja esseitä. Jotkut näistä aiheista käsittelevät ympäristöön liittyviä tieteellisiä kysymyksiä. Tässä kategoriassa on myös upeita ympäristöbiologian ja ympäristökemian aiheita. Voit jopa saadaApua kemian kotitehtäviintarvittaessa. Tässä on joitain parhaista ympäristötieteen aiheista, joita eri opintotasojen oppijat voivat harkita.

 1. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maataloustuotantoon
 2. Kalastusveden myrkyllisyyden ja laadun arviointi
 3. Tutkimus ympäristön lämpötilan noususta merieläinten lämpöekologiasta
 4. Mangrovepuiden rooli meren ekosysteemissä
 5. Kuinka huolimaton polyeteenipussien hävittäminen vaikuttaa ekosysteemiin
 6. Miten ilmansaasteet vaikuttavat lapsikuolleisuuteen
 7. Miten ympäristön saastumisen ehkäiseminen voi suojella ihmisten terveyttä
 8. Kuinka ihmiset voivat varmistaa riittävän turvallisen veden saannin
 9. Miten kestäviä yhteisöjä voidaan edistää?
 10. Kuinka tiedettä voidaan käyttää uhanalaisten lajien puolustamiseen
 11. Kuinka maailman valtameret voidaan elvyttää
 12. Miten varmistetaan riittävä puhtaan energian saanti tulevaisuudessa
 13. Kuinka tiede voi auttaa vähentämään ilmaston lämpenemistä
 14. Ympäristönhallintasuunnitelmat ravintola-alan toimijoille
 15. Kuinka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tavaraliikenteessä
 16. Kuinka hyödyllistä ydinvoima on ympäristölle?
 17. Kuinka kasvihuoneet voivat edistää ympäristön kestävyyttä
 18. Kuinka käyttää tiedettä ilmastonmuutoksen torjunnassa
 19. Miten kestävä kehitys ja kierrätyskäytännöt hyödyttävät ympäristöä?
 20. Mitkä ovat veden puutteen tieteelliset seuraukset?

On tärkeää valita ympäristötieteen aihe, josta oppija on kiinnostunut ja josta hän tietää. Tämä johtuu siitä, että jokainen näistä ympäristöprojektien aiheista edellyttää oppijalta selkeää ymmärrystä ja tietämystä tieteellisestä aiheesta, jota heidän on tarkoitus käsitellä.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö aiheet

Jokainen maa tarvitsee terveen väestön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sinänsä tämä luokka sisältää ympäristön kuumia aiheita, joista useimmat päättäjät haluavat lukea. Tässä on joitain parhaita ideoita, joita opiskelijat voivat tutkia ympäristöturvallisuusaiheista tutkimuspapereita ja esseitä varten.

 1. Taloudellisen kehityksen vaikutukset ympäristön terveyteen
 2. Miksi kestävä kehitys on tärkeää ympäristölle?
 3. Kuinka integroida ympäristöterveys kestävään kehitykseen
 4. Miten ilmastonmuutoksen hillitseminen hyödyttää ihmisten terveyttä
 5. Kuinka vähentää altistumista torjunta-aineille
 6. Arvio ympäristövaikutuksista ihmisen aivojen kehitykseen
 7. Kuinka Parkinsonin tauti liittyy geeneihin ja torjunta-aineiden käyttöön
 8. Ympäristöaltistuminen torjunta-aineille voi johtaa hajuaistin menettämiseen
 9. Kuinka torjunta-aineille altistuminen voi aiheuttaa kognitiivisen heikkenemisen
 10. Tutkimus sairauksien ja ihmisen ympäristön välisestä yhteydestä
 11. Kuinka tahaton tupakansavulle altistuminen vaikuttaa ihmisen terveyteen
 12. Ympäristöterveys ja myrkylliset kemikaalit, joita ihmiset kohtaavat kaupungeissa
 13. Kuinka liikenteen aiheuttama ilmansaaste vaikuttaa ihmisten terveyteen
 14. Voiko ilmansaasteet aiheuttaa syöpää?
 15. Keihin ilmansaaste vaikuttaa eniten?
 16. Miksi ilmanlaadun parantaminen on tärkeää?
 17. Miten ilmastonmuutos pahentaa ilmansaasteiden vaikutuksia ihmisiin
 18. Kuinka ilman saastuminen voi aiheuttaa emfyseemaa tupakoimattomille
 19. Kuinka metsäpalot vaikuttavat ihmisten terveyteen
 20. Keskustele ihmisen geenien ja ympäristön vuorovaikutuksesta

Tässä ympäristöaiheluettelossa on ideoita, joiden tutkiminen vaatii aikaa. Tämän kategorian aiheita valitsevien oppilaiden tulee olla valmiita tutkimaan laajasti ennen kirjoittamista. Kuitenkin hyvin tutkitun paperin tai esseen kirjoittaminen mistä tahansa näistä ympäristöprojektien aiheista ansaitsee oppijalle hyvän arvosanan.

Ympäristökeskusteluaiheita opiskelijoille

Joillakin oppilailla on vaikeuksia keksiä tai löytää aiheita, jotka voisivat muodostaa pohjan keskustelulle. Tässä kategoriassa on myös joitakin parhaista ympäristön vakuuttavista puheaiheista. Harkitse jotakin näistä ideoista puheessasi tai keskustelussasi.

 1. Eläinten ja ihmisoikeuksien tulee olla samat
 2. Ilmastonmuutos on suuri uhka ihmiskunnalle
 3. Yritysten tulee maksaa hiilidioksidipäästöistä veroa
 4. Hallitusten pitäisi kieltää murskaukset
 5. Kasvissyöminen pitäisi tehdä pakolliseksi
 6. Hallitusten pitäisi kieltää geneettisesti muunnetut organismit
 7. Luomuviljely on modernin maatalouden tulevaisuus
 8. Matkailu on hyödyllistä ympäristölle
 9. Hallitusten pitäisi omistaa enemmän maata kansallispuistoille
 10. Hallitusten tulisi kieltää elävien eläinten vienti
 11. Hallitusten pitäisi kieltää eläintarhat
 12. Hallitusten pitäisi kieltää turkisten myynti
 13. Yksilöiden hiilijalanjäljen pienentäminen on paras tapa torjua ilmastonmuutosta
 14. Muovipussien pakkaamisen tulee olla laitonta
 15. Ydinenergian pitäisi korvata fossiiliset polttoaineet
 16. Maastossa ajaminen ja ylilasku eivät ole ympäristön kannalta hyväksi
 17. Ilmastonmuutos on palautuva
 18. Ydinvoimaa tarvitaan kestävän energian tuotantoon
 19. Geneettisesti muunnetut organismit ovat osa kestävää maataloustaloutta
 20. Luomuviljely on parempi kuin perinteinen viljely

Tästä kategoriasta opiskelijat voivat löytää myös ympäristöetiikan aiheita. Oppijan on osoitettava kantansa valitsemaansa ympäristötutkimusaiheeseen. Niiden tulee myös osoittaa sekä vastakkaiset että tukevat näkemykset.

Oppilaat valitsevat ympäristöntalouden aiheista, tieteellisiä tai eettisiä ideoita kirjoittaa, on tärkeää varmistaa, että he ovat kiinnostuneita valinnoistaan. Lisäksi jokaisen oppijan tulisi valita ympäristöesseen aihe, jonka avulla hän voi saavuttaa akateemisia tavoitteita.

  Aiheeseen liittyvät julkaisut

  Yli 240 maatieteen aihetta kaikille tasoille ja opiskelijoilleKuinka kirjoittaa tieteellisiä nimiä: paras opas opiskelijoille75 parasta maantieteen aihetta huippuprojektiin100 parasta kemian aihetta projektille vuonna 2022Akateemisen tutkimuksen 100 parasta biologian aihetta60 mielenkiintoista geenitekniikan aihetta seuraavaa tutkimuspaperiasi varten

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 07/10/2023

Views: 5271

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.